Navigate back to the homepage

dApp Staking - jak może wyglądać praca programista w niedalekiej przyszłości

Tomasz Waszczyk
January 31st, 2022 · 1 min read

The next billion dollar company wont even be a company. It is a network using a protocol built on freedom, self sovereignty, and actual value creation. When value is added to the network, all participants prosper. Software engineers should change perspective on their work from delivering just lines of source code to delivering just value or proposition value. This is fundamental change. Just lines of code are obsolete. Lines of source code are worthless.

If you are running a software company 60% to 80% of your costs are probably salaries.

This means that employees own 60% to 80% of means of production.

It is logical to assume that over time this means most software companies will become owned and managed by employees. This is why DAOs make sense in a way (although probably not in their current form).

The problem with this logic is that most people still have an employee mindset and have 0 ideas how to manage money.

Wstęp

Niech poniższe nagranie będzie wstępem do krótkiego artykułu.

Wyjaśnienie

Zacznę od wyjaśnienia czym jest Build to Earn w rodzącej się ekonomii tokenu. Idea polega na tym, że programista może budować własne aplikacje a przy pomocy dApp Staking być wynagradzanym w zależności od użyteczności tego co stworzył. Tak można najszybciej opisać czym jest *Build to Earn.

W celu ułatwienia mierzenia użyteczności stworzonych aplikacji, powstają różne platformy do tworzenia rozproszonych aplikacji, przykładem takiej platformy jest Astar Network. Astar Network to publiczny rejestr rozproszony (blockchain) z zachowaniem kompatybiliności z siecią Ethereum. Programista może korzystać z dowolnych możliwości EVM, następnie stworzyć własną wartość dodaną (własną aplikację dApp), zrobić deploy na sieć Astar i cieszyć się częścią zysku wypłacaną przez protokół w zależności od użyteczności.

Przykładowe aplikacje dApp działające na sieci

Ten sposób wynagradzania pracy programisty jest w początkowym etapie, pomysł zrodził się Japoni a aplikacje które już działają w Astar można sobie sprawdzić na dostępnym już Astar Portal:

Astar Network

Na załączonym obrazku, widzimy że TVL (Total Value Locked) jest na poziomie $476.0M USD co powinno nam sugerować, że trend ten z czasem zacznie nabierać znaczenia w codziennej pracy programisty.

Linki

  1. https://astar.network

  2. https://docs.astar.network/learn/token-economics/token-economy

  3. https://docs.astar.network

Coffee time

Dear Reader, if you think the article is valuable to you and you want me to drink (and keep writing) high quality coffee (I do like it), feel free to buy me a cup of coffee. ⚡

More articles from waszczyk.com

Source Code Snippets, Quirks and Features

Never stop to learn.

July 25th, 2020 · 2 min read

The Past and Future of Digital Assets

Past and future of digital assets

July 24th, 2020 · 29 min read
© 2020–2024 waszczyk.com
Link to $https://twitter.com/tomaszwaszczykLink to $https://github.com/tomaszwaszczykLink to $https://instagram.com/tomasz_waszczykLink to $https://www.linkedin.com/in/tomaszwaszczyk